Sprawdź co idzie w ataku

Współrzędna atakowanej wioski    X: Y:
Współrzędna atakującej wioski    X: Y:
Podaj datę dotarcia ataku zachowując przykładową formę (RRRR-MM-DD HH:MM:SS):

http://www.plemiona.caba-it.com/ 2008
theme by KI3LICH